Litografi

Litografi her er alle til salgs.

 

 

Håndkolorert «Mindin». Begrenset opplag

Hele arket : 39×50 cm

Bildet : 30×38 cm

 

«Mindin» Opplag : 100

arket : 39×50 cm

bildet: 30×38 cm

 

 

«heilhornet» Opplag : 100

hele arket: 16,5 x 23,5 cm

Bildet: 12×17 cm

 

«opprørt hav» Opplag : 100

hele arket: 16,5 x 23,5 cm

Bildet: 12×17 cm

 

 

«Bindaling» Opplag : 100

hele arket: 16,5 x 23,5 cm

Bildet: 12×17 cm

 

 

«Mor og barn» Opplag : 180

hele arket: 54 x 38 cm

Bildet: 35x 26 cm

 

Litografi

Litografiet har fått sin betegnelse etter det greske ordet for stein; lithos, som indikerer at det er et steintrykk. Den gamle trykketeknikken, som ble oppfunnet allerede i 1796, bygger på prinsippet om at vann og fett frastøter hverandre.

Trykkeprosessen består av flere stadier:

  • Kunstneren lager en tegning på litosteinen med en fettholdig blyant eller tusj. Tegningen må utføres speilvendt.
  • Steinen etses med en blanding av syre og gummi, og blir deretter vasket med vann og terpentin.
  • Fettet fester seg kun på de partiene der kunstneren har tegnet.
  • Tegningen valses inn med trykksverte i en litografipresse og motivet blir trykket på papiret.
  • Prosessen gjentas for hver trykkfarge.
  • Bildet på litosteinen mangfoldiggjøres til et bestemt opplag.

Et grafisk opplag bør ikke overstige et antall på 200 eksemplarer. Når opplaget er produsert blir steinen slipt ned og det originale motivet på litosteinen blir borte for alltid.